Zorg en Wonen

Vanaf 1 januari van dit jaar zijn de nieuwe beleidsregels voor invoering van de normatieve huisvestingcomponent (NHC) vastgesteld door de NZa. Met deze normatieve vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw wordt de vergoeding voor kapitaallasten gekoppeld aan zorgzwaartepakketten. Het gaat hier om een overgangsperiode tot 2018, de vergoeding wordt meer gekoppeld aan geleverde zorg. Hierdoor komt leegstand van huisvesting voor risico van de aanbieder van zorg. De aanbieder zal de investering in de nieuwbouw in de toekomst moeten terugverdienen.

Hegeman en Roosdom Tijhuis hebben een nieuwe formule ontwikkeld die bestaat uit een grond informatiebank die u kan voorzien in de juiste plek voor uw toekomstige nieuwbouw maar ook de “hardware” voor de bouwkundige uitwerking voor alle ZZP(ten). Op basis van uw PVE realiseren wij passende huisvesting voor uw cliënten. Dit kan zowel in een huur-/ als een koopsituatie afhankelijk van uw huisvestingsvraag. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze Aanpak.

 

Bas Hegeman:

Follow me on Twitter